MVDr. Šimon Werner

MVDr. Šimon Werner

Ako veterinárny lekár pracujem od roku 2020, kedy som dokončil štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Počas štúdia som sa zúčastnil viacerých odborných školení a seminárov. Po skončení školy som pracoval rok v súkromnej veterinárnej ambulancii v oblasti medicíny malých a veľkých zvierat.

Do referenčného centra Neurovet v Trenčíne ma priviedla možnosť získania skúseností v práci s nie len neurologickými pacientami, ako aj postgraduálne praktické a teoretické vzdelávanie v danej problematike.

Napísať správu