CENNÍK

RTG – (bez sedácie/anestézie, záleží od rozsahu vyšetrenia) od 40€
RTG – (bez sedácie/anestézie, záleží od rozsahu vyšetrenia) od 50€
Neurologické vyšetrenie (vrátane lekárskej správy) 60€
Neurologická kontrola 30€
MRI vyšetrenie (vrátane neurologického vyšetrenia, anestézie, vyhodnotenia MRI, lekárskej správy, návrhom liečby a CD s vyšetrením MRI) 520€
Elektrodiagnostika na diagnostiku ochorení dolného motorického neurónu (elektromyografia, elektoneurografia, repetitívna stimulácia svalu, F vlny, BAER) 300€
Hemilaminektómia/dorzálna laminektómia (záleží od veľkosti pacienta, náročnosti a dĺžky úkonu – toto je vrátane liekov, anestézie, materiálu) od 1100€
Odber a základné vyšetrenie mozgovomiechového moku 90-100€
Ventrálny slot (záleží od veľkosti pacienta, náročnosti  a dĺžky úkonu – toto je vrátane liekov, anestézie, materiálu) od 1100€
Kraniotómia (záleží od veľkosti pacienta, náročnosti a dĺžky úkonu – toto je vrátane liekov, anestézie,materiálu) od 1400€
Stabilizácia chrbtice (záleží od veľkosti pacienta, náročnosti a dĺžky úkonu – toto je vrátane liekov, anestézie, materiálu) od 1300€
Hematologické vyšetrenie krvi (vrátane odberu, IDEXX Procyte) 35€
Biochemické vyšetrenie krvi (vrátane odber, IDEXX Catalyst One)-záleží od množstva vyšetrovaných parametrov od 70€
Hospitalizácia (vrátane kŕmenia, bez liekov a materiálu) od 60€
Pohotovostný príplatok k MRI (vrátane konzultácie) 150€
Pohotovostný príplatok ku konzultácii 100€
Pohotovostný príplatok k operácii (vrátane konzultácie a MRI) 250€

 

Schválil: MVDr. Viktor Paluš, Diplomate ECVN
V Trenčíne 1.1.2024