Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia (MRI)

Zobrazenie magnetickou rezonanciou (MRI) využíva silné magnetické pole a rádiofrekvenčné pulzy k zmene polarity vodíkových atómov v bunkách. Počítač monitoruje zmeny atómov, pričom vytvára zobrazenie tekutiny, mäkkého tkaniva a kostí. Zobrazenie je podobné počítačovej tomografii (CT), pacient však nie je vystavený RTG žiareniu a MRI poskytuje detailnejší obraz v troch rovinách mäkkých tkanív ako napríklad mozgu, miechy, šliach a väzov. Práve tento detail je nevyhnutný k zobrazeniu patologických zmien nervového tkaniva a okolitých štruktúr spájaných s neurologickými deficitmi.

Na rozdiel od metodiky v humánnej medicíne, zvieratá podrobené vyšetreniu MRI vyžadujú celkovú anestéziu aby sa docielila nehybnosť pacienta. Je to neinvazívna a bezbolestná metóda. Na našom pracovisku sa využíva inhalačná anestézia a súčasný monitoring pacienta skúseným personálom počas samotného vyšetrenia. V niektorých prípadoch je nutné do krvného obehu aplikovať kontrastnú látku pre lepšie zobrazenie niektorých patológií. Magnetická rezonancia predstavuje významnú zložku diagnostiky vo veterinárnej neurológii. Jej citlivosť zobrazenia mäkkých tkanív nervovej sústavy bez artefaktov spôsobených priľahlými kostnými štruktúrami ju významne povyšujú nad vyšetrenie pomocou CT. Každý pacient s podozrením na neurologické deficity by mal byť vyšetrený klinicky a neurologicky, na základe čoho sa ďalej neurológ rozhodne, či je diagnostika pomocou MRI nutná alebo nie. Treba si uvedomiť, že každý pes s podozrením na epileptické záchvaty by mal byť podrobený vyšetreniu magnetickou rezonanciou. Okrem toho aj iní pacienti s príznakmi poškodenia mozgu a miechy ako sú nekoordinované pohyby tela a končatín, točenie do kruhu, náklon hlavy, abnormálne pohyby očí alebo náhla zmena správania predstavujú adeptov na MRI diagnostiku.

I keď MRI je v dnešnej dobe takmer nevyhnutnou súčasťou diagnostiky vo veterinárnej neurológii, jej uplatnenie v iných odvetviach veterinárnej medicíny má tak isto obrovský význam. Využitie v ortopédii má najmä význam v diagnostike krívania, ktoré je najčastejšie spôsobené bolesťou vychádzajúcej z kĺbov, kostí, svalov alebo šliach. Niektoré ochorenia svalov ako napríklad kontraktúry alebo natrhnutia svalov je možné jednoducho diagnostikovať pomocou MRI.

Využitie MRI v onkológii je významnou súčasťou diagnostiky ako aj sledovania odpovede na ich terapiu. Práve vďaka tejto diagnostickej metóde je možné určiť relatívne presné rozmedzie a ohraničenie neoplázií („virtuálna autopsia“), ich štruktúru a v mnohých prípadoch aj štádium.

Na správne vykonanie a vyhodnotenie treba dlhoročné skúsenosti a špecializované štúdium. Možnosť dosiahnuť čo najpresnejšiu diagnózu, nám umožňuje určiť reálnu prognózu a terapiu, čo považujeme za odborný a férový prístup k našim pacientom ako aj k ich majiteľom.

Viac informácií o princípe a využití vo veterinárnej a humánnej medicíne.

(1)   (23. júl, 2013). „Magnetická rezonancia.“ from https://sk.wikipedia.org/.

(2)   Gavin, P. R. and R. S. Bagley (2009). Practical Small Animal MRI. Singapore, Wiley-Blackwell.