Elektrodiagnostika

Elektrodiagnostika

Elektrodiagnostika

Elektrodiagnostika je súčasťou kompletného diagnostického vybavenia každého neurológa a je určená na vyhodnotenie funkčnosti nervovej sústavy. Vo väčšine prípadov sa používa na diagnostiku ochorení spojených s abnormálnou funkciou periférnych nervov, nervovo-svalovej platničky a svalstva. Takisto sa používa na diagnostiku rôznych porúch sluchu. Jedná sa teda o funkčné súčasti nervového systému, ktoré sa často nedajú podrobne zobraziť na magnetickej rezonancii.

Vo väčšine prípadov, keď zvažujem použitie elektrodiagnostiky, nie je potrebné vykonať vyšetrenie pomocou magentickej rezonancie. Klasický prípad, ktorý potrebuje vyšetrenie touto metódou je akútne nechodiaci pacient so zníženými reflexami, pacient s neurologickým krivaním alebo pacient s topornou chôdzou a nešpecifickou bolestivosťou svalstva.