Neurochirurgia

Neurochirurgia

Neurochirurgia

Na našom pracovisku sa vykonávajú všetky operácie chrbtice, miechy, mozgu a periférneho nervového systému malých zvierat na základe štandardizovaných princípov a postupov v neurochirurgii. Neurochirurgický zákrok je uprednostnený vtedy, keď samotná procedúra je významne efektívnejšia ako konzervatívny prístup, ochorenie neodpovedá na medikamentóznu terapiu, neurologické deficity sú závažné alebo výrazne progresívne alebo sa jedná o nestabilitu chrbtice. Medzi najčastejšie indikácie v spinálnej chirurgii patria:

 • ochorenia medzistavcových platničiek
 • cervikálna spondylomyelopatia
 • degeneratívna lumbosakrálna stenóza
 • fraktúry poprípade luxácie stavcov
 • vrodené anomálie stavcov

K častejším indikáciám na chirurgický zákrok v oblasti lebky a mozgu patrí:

 • resekcia tumorov
 • biopsia mozgu pri určitých vrodených, degeneratívnych alebo metabolických ochoreniach
 • najnovšie postupy pri chirurgickej liečbe chiari malformácie a syringohydromyélie (foramen magnum dekompresia, kranioplastika)
 • ventriculo-peritoneálne šanty u pacientov s hydrocefalom
 • dekompresia pri traumatických ochoreniach mozgu
 • drenáž abscesov v lebečnej dutine

Okrem toho sem patria aj biopsie svalu a nervu pri pacientoch s mono- alebo polyneuropatiou, s ochorením svalov alebo nervovo-svalovej platničky.

Každý pacient je podrobený predoperačnému vyšetreniu, analýze hematologických a biochemických parametrov krvi. Zákroky sú vykonávane v celkovej anestézii s využitím inhalačných anestetík. Detailný monitoring pacienta trénovaným personálom a moderným vybavením (kapnometria, kapnografia, pulzná oxymetria, EKG, termometria, meranie arteriálneho krvného tlaku) pomáha zvýšiť bezpečnosť počas operačného zákroku.