Hospitalizácie

Hospitalizácie

Hospitalizácie

Hospitalizačná starostlivosť sa vyžaduje najmä v post-operačnom období ako aj pri niektorých závažne prebiehajúcich neurologických ochoreniach ako sú zápalové ochorenia mozgu a miechy, epileptické stavy, ochorenia periférnych nervov a svalov ako aj množstvo iných akútnych neurologických ochorení vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť a stabilizáciu.

Každý pacient, ktorý podstúpi operačný zákrok je niekoľko nasledujúcich dní hospitalizovaný a jeho stav monitorovaný. Takýto pes alebo mačka podlieha starostlivosti zo strany trénovaného personálu v oblasti zabezpečenia optimálnej analgézie, rehabilitácie, fluidnej a nutričnej starostlivosti ako aj udržiavania hygieny pacienta.

Fyzikálna rehabilitácia zohráva významnú úlohu v prevencii straty svalovej masy, svalových kontraktúr a zhoršenia funkcie kĺbov, ktoré vznikajú pri dlhodobej imobilizácii.

Cieľom pri rehabilitácii pacienta s neurologickým ochorením je minimalizovať bolesť, znovu obnoviť normálne neurologické cesty, zabrániť druhotným komplikáciám, ktoré by mohli vzniknúť a navrátiť zvieraťu nezávislú funkciu.

Neurologické stavy sú často veľmi bolestivé, preto je dôležitá adekvátna analgézia. Tú dosahujeme podávaním analgetík, ale taktiež podľa potreby využívame fyzikálne metódy ako  kryoterapiu alebo transkutánnu elektrostimuláciu (TENS). Kryoterapia lokálne spôsobuje vazokonstrikciu, znižuje metabolizmus buniek a produkciu odpadových látok buniek, opuch a bolesť. Tieto lokálne efekty vedú k zníženiu percepcie bolestivosti, zníženým požiadavkám tkaniva na kyslík, zníženiu krvácania a zápalu a inhibícii degradačných enzýmov. Pri využití TENS metódy sa v blízkosti bolestivého miesta na kožu pacienta pripevnia elektródy, cez ktoré prechádza prúd so špecifickými charakteristikami. Jej výsledkom je zníženie vnímania bolesti, zlepšenie mikrocirkulácie a zvýšenie bunkového metabolizmu.

K znovunadobudnutiu funkcie pohybového aparátu sa využívajú aj mnohé cvičenia. Na našej klinike počas hospitalizácie pacientov pracujeme s PROM (pasívny rozsah pohybu). Jedná sa o vykonávanie pasívnych pohybov v jednotlivých kĺboch na končatine. Toto cvičenie vplýva na svaly, kĺbovú chrupku, kĺbové puzdro, šľachy, väzy, fascie, krvné cievy a nervy a napomáha k zachovaniu ich integrity, ktorá sa narušuje pri imobilizácii. Taktiež sa predpokladá, že pohyb v kĺbe vysiela senzorický impulz do miechy, aj keď pacient nie je schopný samovoľného pohybu, a tak napomáha tvorbe nových neurologických spojení.

Ďalej vykonávame cvičenia stimulujúce proprioceptívne vnímanie svalov, šliach a kĺbov končatín. Jedná sa o cvičenia na zlepšenie pacientovho uvedomovania si postavenia jeho končatín v priestore pri stoji alebo chôdzi. Ich cieľom je podporiť a zlepšiť správne  ukladanie labiek a prácu s nimi.

U zvierat, ktoré nie sú schopné aktívnej kontrakcie svalu je indikované použitie neuromuskulárnej elektrickej stimulácie (NMES), tá napomáha k spomaleniu svalovej atrofie, ktorá by sa inak u týchto zvierat vyvinula pomerne rýchlo.

Cieľom hospitalizácie pacienta na našej klinike je zabezpečiť vyššie spomínané služby spolu s dodržiavaním hygienických štandardov tak, aby sa aj samotní pacienti cítili komfortne.