MVDr. Martin Cedzo

MVDr. Martin Cedzo

Štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach som ukončil v roku 2021. Už počas štúdia som sa snažil zbierať skúsenosti a získavať zručnosti prácou v prvnolíniovej praxi. Absolvoval som tiež niekoľko stáží na referenčných klinikách na Slovensku a v Českej republike.

Po ukončení štúdia som nastúpil na internship v referenčnom centre pre veterinárnu neurológiu Neurovet v Trenčíne. Mojim cieľom je ďalej sa vzdelávať a špecializovať sa v oblasti veterinárnej neurológie.

Napísať správu