MVDr. et Bc. Veronika Straková

MVDr. et Bc. Veronika Straková

Po ukončení štúdia fyzioterapie na Lekárskej fakulte MU v Brne som nastúpila na Veterinárnu a farmaceutickú univerzitu v Brne, kde som štúdium ukončila v roku 2015. Následne som nastúpila ako veterinárny lekár na kliniku SIBRA v Bratislave, kde som pracovala 6 rokov do odchodu na materskú dovolenku. Práca na klinike je neoceniteľná profesná skúsenosť, vďaka ktorej  som sa mohla stretnúť s bežnými, ale i akútnymi a komplikovanými ochoreniami psov a mačiek. Od roku 2015 je mojim hlavným zameraním najmä fyzioterapia a neskôr i neurológia malých zvierat.

Od roku 2020 som svoju prax rozšírila o pôsobenie v ambulancii Foxyvet v Trenčíne a od roku 2023  pôsobím aj v NeuroVet Trenčín.

Napísať správu